پورتال شهر مجازی کاشان

خانه های تاریخی کاشان

خانه تاریخی قزوینی

خانه های تاریخی کاشان
خانه قزوینی محله میدان کهنه بر جانب شرق معبر اصلی کوچه‌باغ و نبش معبر فرعی منتهی به محله پنجه‌شاه از محله میدان کهنه بنای تاریخی محمد قزوینی واقع است. قدمت بنای این خانه به اواخر عصر قاجار باز می‌گردد. خانه قزوینی از جمله خانه‌هائئ در کاشان است که در آنها بخش‌های اندرونی و بیرونی خانه توسط دو حیاط مستقل از هم جدا شده‌اند، اما هیچکدام از حیاط‌ها به شیوه گودال باغچه بنا نشده‌اند. فضا‌های خانه به صورت چهار طرف ساخت به گونه‌ائئ پیرامون هر دو حیاط شکل گرفته‌اند که دو طبقه آنها پائین‌تر از معبر عمومی و ورودی اصلی و یک طبقه بالا‌تر از آن واقع شده‌اند. ویژگی معماری این خانه وجود تاق‌های متعدد نیم دایره‌ائئ و بدون تیزه است. معماری بنا متشکل از سه‌سرداب، شاه‌نشین، سه‌دری‌ها، دودری‌ها، مهتابی، هشتی ورودی، و یک باد‌گیر است.

خانه تاریخی کیهان

خانه های تاریخی کاشان
خانه کیهان (ابولقاسم) در شمال غرب معبر اصلی محله طمغاچی‌ها در نزدیکی دهانه راسته بازارچه ملک از بازار کاشان واقع است. قدمت بنای این خانه به اواخر عصر قاجاری مربوط می‌شود. خانه کیهان تنها یک حیاط اصلی و مرکزی دارد و بخش‌های اندرونی و بیرونی و حیاط‌های مستقل از هم در آن در نظر گرفته نشده است. فضا‌ها به صورت دو طرف ساخت در سه طبقه می‌باشد. ویژگی بارز معماری این خانه در استثنائی بودن معماری شاه‌نشین و مهتابی آن است. از مهمترین فضا‌های خانه کیهان می‌توان از سرداب، شاه‌نشین، مهتابی، پنج‌دری، ایوان تابستانی، هشتی ورودی، اصطبل روباز، چاه‌خانه و دو بادگیر آن نام برد. تزئینات متنوعی در سردر ورودی، ایوان تابستانی، شاه‌نشین و نمای حیاط به صورت گچ‌بریی، آینه‌کاری، مقرنس، آجرهای طرح‌دار و نقاشی در بنا مشاهده می‌شود.

خانه تاریخی یدالهی

خانه های تاریخی کاشان
خانه یدالهی در محله پشت عمارت واقع است و قدمت این خانه به اوایل عصر قاجار باز میگردد. خانه یدالهی بخش‌های اندرونی و بیرونی مجزا از هم ندارد بلکه فقط یک حیاط مرکزی بدون گودال باغچه است که اندرونی محسوب می‌گردد.معماری خانه به گونه‌ای است که اطاق‌ها به صورت دو طرف ساخت اطراف این حیاط در در سه طبقه قرار دارند. سرداب، شاه‌نشین، مهتابی، پنج‌دری و هشتی ورودی از فضا‌های اصلی معماری این خانه به شمار می‌روند. حیاط وسیع خانه با وسعت نزدیک به 150 مترمربع حوضی به طول 6 متر و سطح 12 مترمربع را در میان دو باغچه دارا می‌باشد. رسمی‌بندی هشتی‌ ورودی، سردر ورودی و شاه‌نشین مهمترین تزئینات خانه هستند.

خانه کاشانی

خانه های تاریخی کاشان
محله‌ پای‌نخل مانند بسیاری از خانه‌های قدیمی کاشان،خانه کاشانی که قدمت بنای اولیه به اواسط عصر قاجار مربوط میشود، نیز دارای دو بخش اندرونی و بیرونی جدا از هم می‌باشد. فضا‌ها به‌صورت چهار طرف ساخت پیرامون حیاط‌ها بنا گردیده‌اند. ویژگی بارز معماری این خانه ایوان تابستانی و تاج نمما‌سازی شده آن است. اهم فضا‌های موجود خانه عبارتند از سرداب، شاه‌نشین، مهتابی و ایوان تابستانی. تزئینات رسمی‌بندی و یزدی‌بندی در ایوان تابستانی قابل مشاهده است.

خانه تاریخی نقلی

خانه های تاریخی کاشان
محلهْ مسجد آقابزرگ خانه تاریخی نقلی 180 سال قدمت دارد. این‌که نامش نقلی است به خاطر این است که نام فامیلی صاحب قبلی خانه، نقلی است. اما از طرفی این خانه یک دهم خانه‌های تاریخی کاشان (بروجردی‌ها و طباطبایی‌ها و...) وسعت دارد و از این منظر هم یک خانه نقلی به شمار می‌رود. این خانه از آثار تاریخی دوران قاجار است . خانه تاریخی نقلی تمام عناصر یک خانه تاریخی، نظیر آن‌چه در خانه‌های عباسیان و طباطبایی‌ها و احسان و ... مشاهده می‌شود را در دل خود جای داده است ، بادگیر و سرداب و ایوان و حیاط اندرونی و بیرونی و اتاق‌های سه‌دری و دو دری و یک دری را مشاهده می‌کنید.

خانه تاریخی سجادی

خانه های تاریخی کاشان
خانه سجادی محله سرفره   خانه سجادی از جمله خانه‌های قدیمی کاشان است که اندرونی دارد، بیرونی و گودال باغچه ندارد ، قدمت آن به عهد قاجار باز می‌گردد و بخش اندرونی و بیرونی آن توسط دو حیاط مستقل از هم تفکیک نشده‌اند. این خانه فقط یک حیاط وسیع مرکزی دارد که بر خلاف تمامی خانه‌های کاشان به شکل مستطیل ساده نیست. بلکه در طول آن کشایش وسیع به وجود آمده و شکل آن را مانند دو حیاط چسبیده به هم کرده است. فضاهای خانه به صورت چهارطرف ساخت و در سه طبقه اطراف آن چیده شده است. دو طبقه از این سه طبقه پایین‌تر از شارع عام و فضای ورودی اصلی هستند. از فضاهای مهم معماری این بنا باید از دو سرداب، شاه‌نشین، هشتی ورودی، اصطبل سرپوشیده و حوض‌خانه آن نام برد. در این خانه‌ فضاهایی چون گنبدخانه، مهتابی، ایوان و بادگیر وجود ندارد. شبستان خانه با رسمی‌بندی گچی و حوض‌خانه با رسمی‌بندی و یزدی‌بندی تزئین شده‌اند.

خانه تاریخی فلاحتی

خانه های تاریخی کاشان
محلهْ سرپله خانه فلاحتی که قدمت آن به عصر قاجار مربوط می‌شود از آن دسته خانه‌هایی است که فقط یک حیاط وسیع مرکزی به عنوان اتدرونی دارد، ودر چهار طبقه بنا گردیده است. این طبقات به صورت چهار طرف ساخت اطراف حیاط اصلی بنا شده‌اند. از فضا‌های مهم معماری این خانه می‌توان از سه سرداب، چند شاه‌نشین، هشتی‌ورودی، ایوان و حوض‌خانه نام برد.

خانه تاریخی رزاقیان

خانه های تاریخی کاشان
محله ترک‌آباد خانه رزاقیان که قدمت آن به عصر قاجار باز میگردد از جمله خانه‌های قدیمی می‌باشد که بخش اندرونی و بیرونی مجزا داشته و هر دو حیاط اندرونی و بیرونی به صورت دو طرف ساخت بنا شده‌اند و سه طبقه فضا‌های قابل استفاده در آنها مشهود است. در این خانه نیز مانند بسیاریاز خانه‌ها که اندرونی و بیرونی دارند شاه‌نشین فضای واسطه بین دو حیاط شده‌ است. از فضا‌های معماری اصلی این خانه می‌توان از سرداب، شاه‌نشین، مهتابی، هشتی‌ورودی، ایوان تابستانی و یک باد‌گیر نام برد. ویژگی این خانه مهتابی آن است که تا حدودی منند شارم تمام طول دو جبهه ساختمان را اشغال کرده است.

خانه دستمال‌چی

خانه های تاریخی کاشان
خانه دستمال‌چی در محله درب گلان واقع شده و قدمت این بنا به اواخر عصر قاجار می‌رسد. بنای خانه دستمال‌چی از جمله خانه‌های قدیم کاشان است که فاقد بخش‌های اندرونی و بیرونی بوده و فقط یک حیاط وسیع مرکزی دارد. معماری بنا به صورت چهار طرف ساخت بوده و فضاهای معماری در اطراف حیاط در سه طبقه بنا گردیده است. از فضاهای مهم معماری این خانه می‌توان از سرداب، شاه‌نشین، ایوان تابستانی و حوض‌خانه نام برد. این خانه دارای تزئینات رسمی‌بندی ساده گچی در ایوان و طاقچه‌ها می‌باشد.

خانه جباری

خانه های تاریخی کاشان
موقعیت: محله پشت مشهد خانه جباری در خیابان امام، محله پشت مشهد واقع شده و در معبر عرب‌ها قرار دارد. این بنای مسکونی متعلق به دوره قاجار است و 80 درصد آن تا به حال مورد مرمت و باسازی قرار نگرفته است. این خانه تاریخی، در ورودی ندارد و هر یک از اتاق‌های اطراف حیاط، منزل مسکونی جداگانه‌ای محسوب می‌شوند. ساختار اصلی این بنا از خشت و کاهگل است و دیوارها و نازک‌کاری بنا تقریباً تخریب شده و ساختار اصلی معماری آن مشخص نیست.