پورتال شهر مجازی کاشان

خانه های تاریخی کاشان

خانه تاریخی عباسیان

خانه تاریخی عباسیان

خانه های تاریخی کاشان
مجموعه خانه عباسیان در خیابان علوی،در کوی سلطان امیراحمد میباشد و بین سالهای ۱۲۴۵-۱۲۵۰ قمری ساخته شده است. این مجموعه از جمله برجسته‌ترین آثار معماری و یکی از نامزدهای دریافت جایزه بهترین بناهای مسکونی ایران است. این بنای تاریخی از لحاظ معماری و تزیینات حایز اهمیت فراوان است. مجموعه خانه عباسیان شامل ۵ حیاط و گودال باغچه است که پس از فوت مالک اولیه به مرور از هم تفکیک و به صورت ۵ باب خانه مستقل از هم درآمد. (بیشتر…)
خانه آب‌ماهی

خانه آب‌ماهی

خانه های تاریخی کاشان
محله سوریجان خانه آب‌ماهی که قدمت آن به اوائل عصر قاجاری باز می‌گردد تنها یک حیاط اصلی و مرکزی دارد. فضا‌های خانه به‌صورت سه‌طرف ساخت پیرامون حیاط در دو طبقه بنا شده است. از فضا‌های مهم این خانه می‌توان از شاه‌نشین، سه‌دری، هشتی‌ورودی، ایوان زمستانی، حوض‌خانه و شارمی نام برد.
خانه تاریخی مشکی‌(اسما‌عیل)

خانه تاریخی مشکی‌(اسما‌عیل)

خانه های تاریخی کاشان
محله درب‌اصفهان خانه مشکی که قدمت آن به اوائل عصر قاجار باز می‌گردد، جزو آن دسته خانه‌هایی از کاشان است که فقط یک حیاط اصلی و مرکزی دارد. البته حیاط ایلی خانه به صورت گودال‌باغچه بنا شده است. خانه در دو طبقه و به صورت سه طرف ساخت بنا گردیده است. از فضاهای مهم معماری این بنا می‌توان از سرداب، مهتابی، شاه‌نشین، هشتی‌ورودی، ایوان‌تابستانی، شارم، پنج‌دری و بهار‌خواب آن نام برد. از تزئینات ای بنا می‌توان از یزدی‌بندی گچی سقف و قطار‌بندی تا‌قچه‌ها نام برد.
خانه بالا‌خانه‌ای (امیر)

خانه بالا‌خانه‌ای (امیر)

خانه های تاریخی کاشان
بر جانب غرب دربند تبریزی‌ها واقع در محله تبریزی‌ها و در انتهای دالانی سرپوشیده خانه قدیمی امیر بالا‌خانه‌ای واقع است. قدمت بنای این خانه مربوط به اوایل عصر قاجاری است. از جمله خانه‌های قدیمی و کامل کاشان که در آن دو حیاط مستقل از هم وجود دارد و بخش‌های اندرونی و بیرونی از یکدیگر جدا می‌باشند می‌توان از خانه بالا‌خانه‌ای نام برد. حیاط بیرونی این خانه به شیوه گودال باغچه بنا شده است. از ویژگی‌های بارز در این بنا می‌توان از ایوان تابستانی وسیع آن در حیاط بیرونی نام برد که با سبک و سیاق خانه عباسیان بنا شده است. هردو حیاط به صورت سه‌طرف ساخت بوده و فضا‌ها در سه طبقه بنا گرده‌‌اند. اهم فضا‌های معماری خانه عبارتند از سرداب، شاه‌نشین، مهتابی، آئینه‌خانه، ایوان تابستانی، شارمی و هشتی ورودی. تزئینات متعدد قطاربندی، رسمی‌بندی و گچ‌بری در ایوان شاه‌نشین به چشم میخورد.
خانه تاریخی تهامی

خانه تاریخی تهامی

خانه های تاریخی کاشان
خانه تهامی بر جانب شمالی معبر اصلی محله کوشک صفی و نزدیک به سه‌راهی که به محله گریچه راه می‌یابد قرار گرفته است. قدمت این خانه به عصر قاجاری باز می‌گردد. معماری این بنا به گونه‌ای است که آنرا جزو دسته خانه‌های گودال باغچه‌ای قرار می‌دهد و فاقد بخش بیرونی و حیاط مجزای دیگری است. این خانه به‌صورت سه طرف ساخت اطراف گودال باغچه بنا گردیده است و هر سه طبقه آن پائین‌تر از شارع عام و ورودی خانه قرار گرفته اند. از فضا‌های اصلی معماری این بنا باید از دو سرداب ، شاه‌نشین، پنج‌دری، هشتی ورودی، ایوان، دو باد‌گیر، و شارم آن یاد کرد. شاه‌نشین خانه دارای تزئینات گچ‌بری و آئینه‌کاری و نمای حیاط گچ‌بری و رنگ‌امیزی دارد. هشتی ورودی خانه دارای تزئیناتی با یزدی بندی و سیم‌گل است. خانه تهامی که در حال حاضر عملیات مرمتی در آن انجام می‌شود در وضعیت مناسبی است.
خانه تاریخی آراسته

خانه تاریخی آراسته

خانه های تاریخی کاشان
خانه آراسته که قدمت آن به اواسط عصر قاجار می‌رسد در محله پنجه‌شاه قرار دارد. از جمله خانه‌های قدیمی کاشان است که در بنای آن تنها از یک حیاط وسیع و اصلی استفاده شده است و بخش‌های اندرونی و بیرونی مجزا از هم در آن قابل مشاهده نمی‌باشد. فضاهای خانه به صورت دو طرف ساخت پیرامون این حیاط اصلی و مرکزی قرار گرفته‌اند. ویژگی معماری این خانه در این است که حیاط آن به باغ شباهت بیشتری دارد تا حیاط. اهم فضاهای معماری خانه عبارتند از سرداب، شاه‌نشین، ایوان تابستانی و حوض‌خانه. وسعت تنها حیاط خانه ۸۲۵ مترمربع است. تزئینات مقرنس گوشواره‌ها، رسمی بندی سرداب و شاه‌نشین از جمله تزئینات این خانه معظم می‌باشد.

خانه رشادی(علی)

خانه های تاریخی کاشان
خانه رشادی(علی) کوی سرپله خانه رشادی که قدمت آن به اوایل عصر قاجاری مربوط می‌شود از خانه های قدیمی کاشان است که تنها یک حیاط اصلی و مرکزی دارد. فضا‌های خانه به صورت سه طرف ساخت در سه طبقه به گونه ای اطراف این حیاط شکل گرفته‌اند که ورودی خانه به طبقهْ میانی آن راه میابد. از وی‍ژگی های این بنا می‌توان از سرداب، شاه‌نشین پنج دری، دو مهتابی، هشتی ورودی، ایوان تابستانی و دو بادگیر نام برد.

خانه کتابچی

خانه های تاریخی کاشان
خانه کتابچی موقعیت: محله مسجد آقا بزرگ ساخت این بنا به اوئل عصر قاجاری باز میگردد. از جمله خانه های در کاشان است که فقط یک حیاط بزرگ اصلی دارند و بخش های اندرونی و بیرونی در آنها از یکدیگر تفکیک نشده اند. فضا های معماری در دو طبقه و به صورت چهار طرف ساخت اطراف خانه شکل گرفته اند.فضاهای مهم معماری این بنا شامل دو سرداب، شاه نشین، و هشتی ورودی می شود.

خانه لذیذی

خانه های تاریخی کاشان
محله طاهر و منصور خانه لذیذی که قدمت بنای اولیه به اوائل عصر قاجار باز میگردد، از جمله خانه‌های قدیمی کاشان است که تنها یک حیاط اصلی و مرکزی دارد و فضا‌ها در دو طبقه به‌صورت چهار طرف ساخت پیرامون آن قرار گرفته‌اند. اهم فضا‌های معماری خانه عبارتند از دو سرداب، شاه‌نشین، ایوان زمستانی، هشتی ورودی و یک بادگیر.

خانه تاریخی نبوی

خانه های تاریخی کاشان
خانه نبوی در قسمت شمالی معبر فرعی منتهی به محله آب‌انبار خان از محله سر‌فره و در نزدیکی گذر حاجی شیخ قرار دارد. این خانه متعلق به عصر قاجاری است. این خانه فقط دارای یک حیاط اندرونی وسیع است و فاقد بیرونی و گودال باغچه است در نتیجه تمام فضا‌اها و اطاق‌های خانه در سه طبقه به صورت چهار طرف ساخت اطراف حیاط بنا گردیده‌اند. ورودی اصلی خانه به کف طبقه میانی راه دارد ودو طبقه بنا پائین‌تر از گذر عمومی و ورودی اصلی واقع شده‌اند. فضا‌های مهم معماری این خانه شامل سرداب، شاه‌نشین، بهار‌خواب، هشتی‌ورودی و ایوان اصلی می‌باشد. در این بنا گنبد‌خانه، مهتابی و بادگیر وجود ندارد. تزئینات ایوان تابستانی که شامل یزدی‌بندی و رسمی‌بندی گچی است قابل ذکر می‌باشد.