پورتال شهر مجازی کاشان

درباره ما

این سایت از سایت ۱۳۸۵ راه اندازی شده است و هدف اصلی آن معرفی کاشان و ارائه خدمات الکترونیک به شهروندان و گردشگران می باشد.